Znova sme sa dočkali tak dlho očakávaného dňa, ktorý je pre deti taký vzácny a výnimočný - "Dňa detí". Tento rok sme ho organizovali na hoteli Energetik na Zemplínskej Šírave a aj napriek upršanému počasiu sme spolu s deťmi zažili kopec zábavy, smiechu, prekvapení a milých stretnutí.

Celoslovenská výberová porota Najmilšieho koncertu roka 2024 vybrala vystúpenie našich detí na celoslovenskú prehliadku s názvom "Najmilší koncert roka", ktorá sa uskutočnila dňa 5. júna 2024 v štúdiu Q-99 v Bratislave. Deti z CDR Michalovce vystúpili s rómskymi čapašami a čardašami, ktorými roztieskali celé publikum.

V rámci konferencie vychovávateľov sa v mesiaci máj 2024 konalo aj tradičné oceňovanie vychovávateľov, ktorým Ústredie PSVaR a FRaZ CDR podporilo dôležitosť a nenahraditeľný význam profesie vychovávateľa v Centrách. Našej dlhoročnej a vernej pani vychovávateľke zo srdca BLAHOŽELÁME.

Dňa 15.5.2024 bolo CDR Michalovce pozvané na slávnostnú vernisáž "Neviditeľné deti", keďže práve naše deti boli hlavnými postavami jednej z vystavených fotografií. Výstavu fotografií autora Maňa Štraucha sprevádzal slávnostný program oceňovania výnimočného prístupu rodín v starostlivosti o deti a hudobný koncert ORBIS PICTUS ORBIS CANTUS umelca Michala Smetanku.

Začiatok mája sme poňali súťažne a preto sme sa zapojili do hry v rámci jarných trhov mesta Michalovce, kde sme si zmerali sily so silnými súpermi vo varení guľášu. Ten náš sa ozaj vydaril a získal vzácny titul "najlepší hovädzí guľáš". Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a darcom za poskytnuté suroviny.

Dňa 25.04.2024 bolo naše Centrum pre deti a rodiny poctené organizovaním Krajského kola športových hier pre Košický kraj v disciplínach minifutbal a vybíjaná. Touto cestou ďakujeme VI. Základnej škole v Michalovciach za poskytnutie moderného športového areálu a víťazom srdečne blahoželáme.

"Na peršoho mája nemala ja mája"....text známej ľudovej piesne u nás prvého mája neplatil. Naši chlapci dievčatám postavili a vyzdobili krásne farebné máje. Tradície treba zachovávať, aby sa na ne nezabudlo a my sme radi, že sme deťom spríjemnili jeden pekný slnečný deň.

Dňa 14.04.2024 sa naše deti zúčastnili Najkrajšieho koncertu roka 2024, kde vystupovali s temperamentným vystúpením rómskeho čardáša, ktorého korene pochádzajú z oblasti Moldavy nad Bodvou. Je typický rýchlym a spontánnym pohybom, ktorý doprevádza lúskanie, dupanie a pestrá motyvika v nohách. Dôležitá je kruhová - točivá sukňa, v ktorej vyniknú prvky orientálneho tanca a výrazné pohyby panvy. Deti si vystúpenie užili a my sme na ne boli pýšní.

Aj deti z nášho CDR si pripomenuli deň, ktorý je taký dôležitý pre našu planétu - DEŇ ZEME. Rozhodli sa vyzbierať odpadky zo svojho okolia, vyčistili odtokový žľab a kreslili pekné obrázky, ktoré dnes zdobia ich detské izbičky. Deťom aj vychovávateľom ďakujeme za túto vzácnu aktivitu.

V mesiaci marec nás spoločnosť Panta Rhei obdarovala knižným kútikom plným vzácnych kníh a spoločenských hier pre naše deti a vychovávateľov. V poradí je to 54 knižný kútik v centrách pre deti a rodiny v rámci celého Slovenska. Sme veľmi vďační, že aj nás spoločnosť Panta Rhei oslovila a zanechala nám peknú pamiatku, ktorá bude pre radosť mnohým deťom.

Aké boli sviatky v našom Centre pre deti a rodiny v Michalovciach? .....vďaka našim tetám, ujom vychovávateľom a profesionálnym náhradným rodičom to boli Vianoce plné pokoja, lásky a porozumenia. Vďaka viacerým sponzorom si našli naše deti pod vianočnými stromčekmi aj veľa pekných darčekov a na stole ich čakalo veľa vianočných dobrôt a sladkých prekvapení. Niektorí dokonca pod stromčekom oslavovali aj svoje narodeniny a tak bolo radosti "dupľovane". Všetkým našim deťom a zamestnancom želáme pevné zdravie a radosť po celý Nový rok 2024.

Čarovný čas Vianoc sa blíži a my sme aj tento rok vďaka dobrým ľuďom pocítili ľudskosť a spolupatričnosť. Týmto ďakujeme Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, Vojenským lesom SR, spoločnosti Panta Rhei a BSH, ktorí sa podujali obdarovať deti umiestnené v našom zariadení. Študenti z Gymnázia Pavla Horova sa dobrovoľne zapojili do vianočnej výzvy „Topánkové krabičky pre veselé detičky“ a pripravili našim deťom veselé aj kreatívne darčeky, ktoré si deti nájdu pod vianočnými stromčekmi. Veľké poďakovanie patrí aj Vojenským lesom a majetku SR š.p , ktoré našim deťom doručili prekrásne vianočné stromčeky. Stromčeky nadýchané vôňou a vianočnou atmosférou, majú pre deti špeciálny význam. Spoločnosť Panta Rhei venovala každému z našich detí knihy, podľa ich želaní. Aj zamestnanci BSH Michalovce venovali našim deťom krásne darčeky, ktoré deti milo prekvapia pod vianočnými stromčekmi. Zo srdca ĎAKUJEME!

Počas jesenných prázdnin sa naše deti zúčastnili poznávacieho výletu do Rumunska , kde mali možnosť navštíviť množstvo historických miest, ako soľnú jaskyňu Turda Salina, staroveké mestečko Sighisoara, či Draculov hrad. Počasie našim výletníkom prialo a tak si mohli naplno vychutnať krásne chvíle v nezabudnuteľnej Transylvánii :-)

Aj vďaka dotácii mesta Michalovce sa 19 detí z CDR Michalovce, spolu s vychovávateľmi zúčastnilo dňa 20.10.2023 pekného výletu na Spišský hrad. Cestu absolvovali 22 miestnym autobusom a na hrade mali zabezpečeného sprievodcu, ktorý im ponúkol odborný výklad celej hradnej histórie. Asi najviac zo všetkého deti zaujala hradná kuchyňa a mučiareň, kde kládli najviac zvedavých otázok. Sme vďační, že aj vďaka Vašej podpore mali naše deti možnosť navštíviť jeden z najkrajších hradov Slovenska.

V Inchebe v Bratislave sa dňa 26.10.2023 nakrúcal Vianočný benefičný koncert, na ktorý sme boli pozvaní aj my. Sme vďační za krásny zážitok z koncertu, kde sme mali možnosť vidieť známych slovenských aj českých umelcov. Súčasťou koncertu bolo aj odovzdanie ceny Milana Rúfusa, ktorou bol ocenený prof. Krčméry. Po koncerte sa deti dočkali vytúženej diskotéky :-) Vďaka všetkým organizátorom za nezabudnuteľný zážitok.

Prázdniny začali a tak sme sa rozlúčili so školskými povinnosťami a s radosťou privítali zaslúžené letné prázdniny. Ďakujeme našim vychovávateľom za prijemné spestrenie dňa pre deti a výborný guľášik🍽️

Naše bežné dni v našich domčekoch plné radosti, niekedy aj starostí, ktoré však s prehľadom s našimi tetami a ujami vychovávateľmi zvládame 😊

Dňa 20.06.2023 za pomoci príslušníkov policajného zboru ORPZ Košice absolvovali naši zamestnanci interné vzdelávanie na tému „Drogové závislosti“, ktoré im rozšírilo vedomosti v danej oblasti. Táto forma vzdelávania a praktických ukážok bola vnímaná ako veľmi zaujímavá a touto cestou ďakujeme za spoluprácu ppl. Kvokačkovi za súčinnosť pri organizácii tejto peknej akcie.

Dňa 08.06.2023 sme zorganizovali „Deň detí“ pre všetky naše deti na Zemplínskej Šírave. Deti si pre nás pripravili pekné tanečné, spevácke aj dramatické vystúpenia, za ktoré boli odmenené krásnymi cenami. V tento deň nás prišli navštíviť aj vzácni hostia – MUDr. Jozef Mikloško, komisár pre deti spolu s výkonným riaditeľom spoločnosti Úsmev ako dar, pánom Štefanom Adamjakom. Bol to krásny deň plný nezabudnuteľných zážitkov!

Dňa 01.06.2023 sa naše deti zúčastnili Najmilšieho koncertu roka 2023, ktorý sa konal v Bratislave. Odprezentovali rómsky tanec „Romaňi kereka“ pod choreografickým dohľadom pána Štefana Plichtu, ktorému týmto veľmi pekne ďakujeme.

Aj tento rok sa konala súťaž v crossbehu - behu po vopred vyznačenej trati, s rôznymi stupňami obtiažnosti a to už 23. ročník Domováckych kilometrov uja Peťa. Akcia sa konala dňa 1. mája 2023 v Učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch. Pri ocenení nechýbali hodnotné ceny, z ktorých si odniesli aj naše šikovné deti.

V mesiaci Apríl sa konali regionálne športové hry pre deti z CDR, ktorých sa zúčastnili aj naši športovci. Boli úspešní vo viacerých disciplínach a vrátili sa s nejednou medailou a krásnymi zážitkami.

Dňa 09.12.2022 sme sa zúčastnili Vianočného jarmoku v Michalovciach, kde sme mali možnosť odprezentovať výrobky našich detí. Ich výrobky sme vnímali ako jedinečné kúsky, do ktorých vkladali svoju radosť z blížiacich sa Vianoc. Veríme, že do budúcna sa účasť na Vianočnom jarmoku stane tradíciou nášho zariadenia.

Klub otužilcov Yeti dňa 12.11.2022 zorganizoval charitatívnu akciu pre CDR Michalovce pod názvom „Martinské zimné plávanie“, na ktorej mali naše deti možnosť prvýkrát vidieť ozajstných „ľadových medveďov“. Bol to mrazivý zážitok, po ktorom nás čakalo zahriatie pri chutnom teplom obede. Ďakujeme organizátorom akcie za krásne dary pre naše deti 😊

V spolupráci so Zemplínskym kultúrnym centrom a hvezdárňou v Michalovciach sa nám po lete podarilo nadviazať spoluprácu v oblasti tvorivých dielní pre našich vychovávateľov. Za pomoci pani Mondokovej a pani Bálintovej sa naši vychovávatelia naučili pliesť bez ihlíc z vlny Alize Puffy, z ktorej sa im po krátkej inštruktáži podarilo upliesť rovno pekné šály. Sme radi, že sa môžeme „posúvať“ vpred aj v takých oblastiach, ako sú nové techniky a nové kreatívne výzvy, v ktorých ďalej zdokonaľujeme deti v našom centre. Ďakujeme pekne za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Koncom mája sa naše deti zúčastnili celoslovenských športových hier v minifutbale a vybíjanej, ktoré organizovalo Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok s miestom konania – Hybe. O pár dní neskôr sa konali športové hry v ľahkej atletike v Šamoríne, kde súťažili v behu, skoku do diaľky a výšky a tiež si vyskúšali aj vrh guľou. Zo súťaže sa našim deťom podarilo priniesť aj veľa diplomov a medailí. Tešíme sa s vami 😊

Dňa 15.09.2022 sa v zariadení Technickej univerzity v Herľanoch uskutočnilo súťažno – zábavné podujatie pod názvom „Domovácke kilometre uja Peťa“. Súťaže spočívali v crossbehu po vopred vyznačených tratiach, s rôznymi stupňami obtiažnosti. Tešíme sa, že sme strávili v Herľanoch pekný deň a tiež, že sa nám znova podarilo vyhrať nejakú tú medailu, čo nás utvrdzuje v tom, že máme ozaj šikovné deti 😊

Dňa 10.06.2022 zorganizovalo naše Centrum pre naše deti veselý a radostný deň 😊 Na Ranči v Pozdišovciach mali pripravený deň, na ktorý len tak ľahko nikto nezabudne. Bol to deň plný zábavy, športových aktivít, súťaží a dobrôt. Deti si mali možnosť vyskúšať jazdu na koníkoch, navštívili nás veselý maskoti Micky a Minnie, policajný psovod so psíkom a zúčastnili sa na mnohých zaujímavých súťažiach. Touto cestou ďakujeme sponzorom za realizáciu akcie!

V septembri 2022 sa naše deti zúčastnili pekného výletu na Orave, ktorý bol financovaný spoločnosťou Volkswagen Slovakia - v rámci grantového programu „Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny“. Navštívili sme spolu Oravský hrad, plavili sa výletnou loďou po Oravskej priehrade a tiež sme navštívili Aquapark Oravice. Sme veľmi vďační spoločnosti Volkswagen za poskytnutý grant, vďaka ktorému deti zažili množstvo nezabudnuteľných chvíľ.

Vďaka projektu Košického samosprávneho kraja naše deti absolvovali tanečnú prípravu choreografie „Romaňi kereka“ (v preklade rómske koleso). Interpretačným cieľom projektu bola javisková prezentácia tohto tanca pri príležitosti úcty k starším v Domove seniorov v Michalovciach. Realizáciou tohto projektu sme tiež vytvorili reálne predpoklady pre účasť našich talentovaných detí aj na iných kultúrnych podujatiach, či programoch.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ dňa 15.03.2022 slávnostne odovzdalo štipendia  „PIPI DLHEJ PANČUCHY“ mladým ľuďom v náhradnej starostlivosti v divadle TEATRO COLORATO v Bratislave. Štipendium získal aj Daniel Jano zo SS MD. Finančná čiastka mu pomôže aspoň čiastočne pokryť náklady spojené so štúdium. Štúdium na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva v Michalovciach v odbore – sociálna práca je dôležitou odrazovou plochou a východiskom pre jeho ďalší samostatný život. 

Mačacia banda - popoludnie pre deti z Centra pre deti a rodiny v Michalovciach, ktoré organizovala Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Deťom bol predstavený svet mačičiek, súťažili vo vypĺňaní tajničky a súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa pre deti, kde si deti na prírodný kameň vyzdobili a namaľovali motív mačky. Deti boli spokojné a strávili príjemný čas v knižnici.

Konečne...!!! Dlho očakávané stretnutie všetkých detí na spoločnom podujatí po dvoch rokoch! Po dlhej, nútenej prestávke poznačenej pandemickou situáciou sme sa v radostnom očakávaní stretli, aby sme navštívili krásy nášho Slovenska. Konkrétne Jasovskú jaskyňu, kúsok za Košicami. Už pri stretnutí na železničnej stanici, bolo veselo a privítalo nás aj krásne jarné počasie. Cesta vlakom do Košíc bola krátka, pretože všetci sme si mali čo povedať, po takej dlhej dobe. Pokračovali sme autobusom už k spomínanej jaskyni, kde sme boli všetci zvedaví na to, čo nás v jaskyni čaká.  Po návšteve jaskyne a po chutnom obede, sme sa vybrali na „miernu“ turistiku do lesa  v okolí jaskyne, kde sme „zakotvili“ po strastiplnej lesnej ceste pri krásnom kaštieli. Síce trochu unavení, ale očarení krásou tejto jaskyne a hlavne časom, stráveným v kruhu kamarátov, sme sa v pokoji, v zdraví a hlavne s množstvom zážitkov vrátili domov. Pevne veríme, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme.

Dňa 16.03.2022 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy. Ďakujeme všetkým našim deťom za snahu a trpezlivosť pri príprave krásnych básní a ZKGZ za príjemné prostredie, ktoré nám s ochotou pripravili. 

V marci, mesiaci "knihy" boli naše deti obdarované Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického, ktorá im venovala pekné knihy, za ktoré veľmi pekne ďakujeme. 

Dňa 26.04.2022 sa naše deti zúčastnili preventívnej akcie, ktorá bola zameraná na riziká spojené s užívaním internetu a na trestnoprávnu zodpovednosť. Ďakujeme kpt. Ing. Zuzane Rozsypalovej a PhDr. Mgr. Rastislavovi Barkasimu za zaujímavú prednášku a Zemplínskemu kultúrnemu centru a hvezdárni v Michalovciach za sprostredkovanie priestorov. Aj takéto stretnutia sú pre naše deti veľkým prínosom a každému, kto sa podieľal na danej akcii ĎAKUJEME.

Deti umiestnené v našom zariadení boli obdarované aj "krabicami plnými lásky", prostredníctom vianočného projektu organizovaného ambasádorkou, Štefániou Bálintovou a starostkou obce Malé Trakany, Ing. Csillou Bálintovou. Aj vďaka nim mali deti ozaj štedré a veselé Vianoce. Ďakujeme VÁM za spolupatričnosť!

Vďaka spoločnosti Panta Rhei si naše deti nájdu pod vianočným stromčekom aj knihy, ktoré si želali. Projekt organizovaný spoločnosťou Panta Rhei oslovil priamo jej zákazníkov, ktorým aj tuto cestou ďakujeme. Vďaka dobrým ľuďom sa môžu naše deti potešiť z krásnych a zaujímavých kníh. ĎAKUJEME!!!

V predvianočnom čase plnilo želania našim detičkám i naše mesto, kedy nás poctil svojou návštevou aj primátor Michaloviec, pán Viliam Záhorčák spolu s pánom Jánom Jasovským, ktorý pôsobí na mestskom úrade ako vedúci sociálneho odboru. Našim deťom darovali krásne darčeky, za ktoré im veľmi ďakujeme!

Touto cestou ďakujeme za pomoc, ktorú nášmu zariadeniu poskytli zamestnanci Tatra banky a.s., za krásne vianočné darčeky, ktorými boli obdarované všetky naše deti, dokonca i deti umiestnené v profesionálnych rodinách. Aj takéto gestá nás uisťujú o tom, že sú ešte ľudia, ktorým osud týchto detí nie je ľahostajný. TATRA BANKE ĎAKUJEME!

Centrum pre deti a rodiny Michalovce touto cestou vyjadruje svoje veľké poďakovanie všetkým zamestnancom Okresného súdu v Michalovciach, v zastúpení JUDr. Zuzany Slebodníkovej Levkušovej, ktorí materiálnou pomocou, krásnymi plazmovými televízormi obdarili deti v 9 samostatných usporiadaných skupinách. Sme im veľmi vďační za tento akt solidarity a pomoci !