Sponzori

           Veľké Ď A K U J E M E naším sponzorom v roku 2 0 2 1

 • Mestský úrad Michalovce – darčeky podľa priania,

 • Okresný súd Michalovce – plazmové televízory do každej SUS,

 • Kníhkupectvo Pantha Rhei – knihy podľa vlastného výberu,

 • Tatrabanka a. s. – darčeky podľa vlastného priania,

 • Slovenské lesy Jovsa – krásne vianočné stromčeky,

 • Obecný úrad Veľké Trakany – balíčky pre deti v SUS Ruská,

 • Hasičský zbor Michalovce – sladké mandarínky,

 • Vojenský útvar Michalovce – tri tlačiarne Canon, ozdobené perníky a krabica čajov,

 • Szabo Dezider – finančný dar 400€

 • Televízia Mistrál – dôležité podujatia a akcie,

 • Obecné úrady – dobrá spolupráca s úradmi obcí, kde máme rodinné domy, starostovia nám poskytujú priestory a ihriská pri športových aktivitách.

Všetkým menovaným i nemenovaným darcom ešte raz z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.