Naše SUS

Zloženie

Schválená kapacita celková: 101

 

Vnútorná štruktúra:

samostatne usporiadané skupiny: 9

špecializovaná samostatne usporiadaná skupina ŤZP: 0

špecializovaná samostatne usporiadaná skupina duševné poruchy: 0

samostatne usporiadaná skupina pre MD: 1

samostatne usporiadaná skupina pre maloleté matky s dieťaťom: 0

profesionálni náhradní rodičia: 8