Kontaktné informácie

Centrum pre deti a rodiny Michalovce

Adresa:
Františka Kubača 7
071 01 Michalovce

cdr.michalovce@gmail.com
Telefón riaditeľstvo:
0915/788073
056/6281177
056/6281138 (7:00-15:00h)

Telefón Ekonómka: 6281138

Telefón Sociálne: 2433022

Telefón Mzdové: 2433021

Adresy  na domčeky:

Hrnčiarik

Pozdišovce 246 – 0915788072 – ddhrnciarik@gmail.com
Náruč

Michalovce 1.Mája 22 – 0917871309 – ddnaruc@gmail.com
Motýlik

Sliepkovce 195 – 0915974988 – ddmotyliky@gmail.com
Srdiečko

 Zalužice 412 – 0917871310 – ddsrdiecko@gmail.com
Rosničky

Laškovce 21 – 0918390260 – ddrosnicky@gmail.com
Bogarik

Lastomír 390 – 0918390286 – ddbogarik@gmail.com
Slniečko

Pozdišovce 245 – 0918390255 – ddslniecko@gmail.com
Zvončeky

Sliepkovce 53 – 0918390258 – ddzvonceky@gmail.com
Úsmev

Ruská 32 – 0915788070 – ddusmev@gmail.com