Novinky

Preventívna akcia - kyberšikana a nástrahy internetu

Dňa 26.04.2022 sa naše deti zúčastnili preventívnej akcie, ktorá bola zameraná na riziká spojené s užívaním internetu a na trestnoprávnu zodpovednosť. Ďakujeme kpt. Ing. Zuzane Rozsypalovej a PhDr. Mgr. Rastislavovi Barkasimu za zaujímavú prednášku a Zemplínskemu kultúrnemu centru a hvezdárni v Michalovciach za sprostredkovanie priestorov. Aj takéto stretnutia sú pre naše deti veľkým prínosom a každému, kto sa podieľal na danej akcii ĎAKUJEME.

Návšteva Jasovskej jaskyne

Konečne…!!! Dlho očakávané stretnutie všetkých detí na spoločnom podujatí po dvoch rokoch!

Po dlhej, nútenej prestávke poznačenej pandemickou situáciou sme sa v radostnom očakávaní stretli, aby sme navštívili krásy nášho Slovenska. Konkrétne Jasovskú jaskyňu, kúsok za Košicami.

Už pri stretnutí na železničnej stanici, bolo veselo a privítalo nás aj krásne jarné počasie. Cesta vlakom do Košíc bola krátka, pretože všetci sme si mali čo povedať, po takej dlhej dobe.

Pokračovali sme autobusom už k spomínanej jaskyni, kde sme boli všetci zvedaví na to, čo nás v jaskyni čaká.  Po návšteve jaskyne a po chutnom obede, sme sa vybrali na „miernu“ turistiku do lesa  v okolí jaskyne, kde sme „zakotvili“ po strastiplnej lesnej ceste pri krásnom kaštieli.

Síce trochu unavení, ale očarení krásou tejto jaskyne a hlavne časom, stráveným v kruhu kamarátov, sme sa v pokoji, v zdraví a hlavne s množstvom zážitkov vrátili domov.

Pevne veríme, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme.