Novinky

Preventívna akcia – kyberšikana a nástrahy internetu

hdimgc2cdb92dbbee3743d617a29fe3fd58
hdimg6199afac59ab4c7a71118d05ef1215
hdimg03b7a158c05021e864fe02a0cecaf2

Predošlé
Ďalšie

Dňa 26.04.2022 sa naše deti zúčastnili preventívnej akcie, ktorá bola zameraná na riziká spojené s užívaním internetu a na trestnoprávnu zodpovednosť. Ďakujeme kpt. Ing. Zuzane Rozsypalovej a PhDr. Mgr. Rastislavovi Barkasimu za zaujímavú prednášku a Zemplínskemu kultúrnemu centru a hvezdárni v Michalovciach za sprostredkovanie priestorov. Aj takéto stretnutia sú pre naše deti veľkým prínosom a každému, kto sa podieľal na danej akcii ĎAKUJEME.

hdimg6f751ab63aa35f9fc87942a4c90e34
hdimg8fa697a27bf5a654f7081da4053802
hdimg9ab6659b41fec67ad6a28e52491e12
hdimg9dadc751107943caa5550d69f9ce46
hdimg671d50a00e34e03cd041db2a8ef9ba
hdimg746d21930ae48fe9ef8cc5798e55bf
hdimg0855d611421bde8297654cb7eb3b92
hdimg3052a55e7b45ec09bb2af872417da7
hdimg6737df401b9d2c326156e2ebe96911
hdimg7264fa9691767db353166eb5339c86
hdimg7825d17c26f21339b601910a82f043
hdimg78030476b8fad47f2195efb9a322b7
hdimga11242bddad8dc1181ce761465aad2
hdimgda510c5c072ebfc725dc05464117cc
hdimge3b304a9beacb9e462907dfb708f85

Predošlé
Ďalšie

Návšteva Jasovskej jaskyne

Konečne…!!! Dlho očakávané stretnutie všetkých detí na spoločnom podujatí po dvoch rokoch!

Po dlhej, nútenej prestávke poznačenej pandemickou situáciou sme sa v radostnom očakávaní stretli, aby sme navštívili krásy nášho Slovenska. Konkrétne Jasovskú jaskyňu, kúsok za Košicami.

Už pri stretnutí na železničnej stanici, bolo veselo a privítalo nás aj krásne jarné počasie. Cesta vlakom do Košíc bola krátka, pretože všetci sme si mali čo povedať, po takej dlhej dobe.

Pokračovali sme autobusom už k spomínanej jaskyni, kde sme boli všetci zvedaví na to, čo nás v jaskyni čaká.  Po návšteve jaskyne a po chutnom obede, sme sa vybrali na „miernu“ turistiku do lesa  v okolí jaskyne, kde sme „zakotvili“ po strastiplnej lesnej ceste pri krásnom kaštieli.

Síce trochu unavení, ale očarení krásou tejto jaskyne a hlavne časom, stráveným v kruhu kamarátov, sme sa v pokoji, v zdraví a hlavne s množstvom zážitkov vrátili domov.

Pevne veríme, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme.