Študuje, aj keď pochvalu rodičov nezožne

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ dňa 15.03.2022 slávnostne odovzdalo štipendia  „PIPI DLHEJ PANČUCHY“ mladým ľuďom v náhradnej starostlivosti v divadle TEATRO COLORATO v Bratislave. Štipendium získal aj Daniel Jano zo SS MD. Finančná čiastka mu pomôže aspoň čiastočne pokryť náklady spojené so štúdium. Štúdium na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva v Michalovciach v odbore – sociálna práca je dôležitou odrazovou plochou a východiskom pre jeho ďalší samostatný život.